Tìm thấy 75 kết quả với từ khóa “

bệnh nhân nặng

95 ca COVID-19 tiên lượng nặng

95 ca COVID-19 tiên lượng nặng

Báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống COVID-19 cho thấy, cả nước hiện có 92 ca COVID-19 tiên lượng nặng.

20 ca COVID-19 nguy kịch

20 ca COVID-19 nguy kịch

Việt Nam hiện có 61 ca COVID-19 tiên lượng nặng, 69 ca phải thở oxy gọng kính, 7 ca thở máy không xâm nhập và 20 trường hợp nguy kịch.