Tìm thấy 77 kết quả với từ khóa “

Bách hóa Xanh

Rủi ro  từ tham vọng mới của Bách Hóa Xanh

Rủi ro từ tham vọng mới của Bách Hóa Xanh

Theo kế hoạch được đặt ra, Bách Hóa Xanh sẽ thu về 2000 tỷ mỗi tháng, nhưng trong bối cảnh chỉ tập trung phát triển thị trường ở các tỉnh, chiến lược phát triển của Bách Hóa Xanh tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro.