Thanh tra 4 tổ chức, cá nhân kinh doanh trên mạng, Cục thuế TP.HCM thu hơn 6 tỷ đồng

Kinh tếThứ Bảy, 29/09/2018 11:52:00 +07:00

Sau khi thí điểm và truy thu thuế của một số tổ chức, cá nhân đạt được kết quả khả quan, Cục Thuế TP.HCM sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra những tài khoản có phát sinh thu nhập qua mạng xã hội.

Liên quan đến việc thanh, kiểm tra các tổ chức, cá nhân có thu nhập phát sinh qua mạng xã hội, Phòng Thanh tra thuế số 4, Cục Thuế TP.HCM đã thực hiện thí điểm thanh tra đối với 2 tổ chức và làm việc với 2 cá nhân.

Số tiền truy thu và phạt của 2 tổ chức, 2 cá nhân là 6,62 tỷ đồng. Đây là tiền đề để Cục Thuế TP.HCM mở rộng việc thanh, kiểm tra đối với các đối tượng thuộc lĩnh vực kinh doanh, cung cấp dịch vụ trên mạng.

Theo lãnh đạo Cục Thuế TP.HCM, trong những tháng cuối năm 2018, đơn vị sẽ tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu ngân sách nhà nước. Trong đó, triển khai việc xử lý và quản lý thu thuế đối với tổ chức, cá nhân có thu nhập phát sinh qua mạng xã hội cho các phòng thanh tra, kiểm tra, các chi cục thuế.

kinhdoanhquamang

 Cục Thuế TP.HCM đã thanh tra, kiểm tra thí điểm và truy thu thành công hơn 6,6 tỷ đồng tiền thuế từ kinh doanh qua mạng.

Đồng thời, đơn vị sẽ xử lý nghiêm vi phạm hành chính đối với trường hợp bán hàng không xuất hóa đơn nhằm ngăn ngừa các sai phạm của người nộp thuế, đảm bảo minh bạch, công bằng và chống thất thu ngân sách.

Ngoài ra, tính đến hết tháng 8/2018, Cục Thuế TP.HCM đã thực hiện thanh tra, kiểm tra tại 13.216 doanh nghiệp với tổng số tiền thuế được xử lý trên 14.500 tỷ đồng. Trong đó, số thuế truy thu, phạt là 3.396 tỷ đồng; giảm khấu trừ thuế Giá trị gia tăng 395 tỷ đồng; giảm lỗ là 9.789 tỷ đồng. 

Đặc biệt, từ tháng 7/2018, Cục Thuế TP.HCM đã triển khai áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động thanh tra, kiểm tra thuế ở TP. Đến nay, đã có trên 200 quyết định thanh tra, kiểm tra được ban hành theo quy định này chiếm 55,37% số quyết định đã ban hành.

Nhật Linh
Bình luận
vtcnews.vn