Chuyên đề: Tranh luận việc quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) thuộc diện phải sáp nhập

9/08
Năm 2023
03/08
Năm 2023
02/08
Năm 2023
Bí thư Hà Nội: Thành phố bảo vệ quan điểm giữ ổn định quận Hoàn Kiếm

Hãy dành ngoại lệ cho quận Hoàn Kiếm

(VTC News) - Hãy dành ngoại lệ cho quận Hoàn Kiếm để không sáp nhập, bởi vượt qua vai trò một đơn vị hành chính, Hoàn Kiếm là địa chỉ văn hóa, là trái tim của Thủ đô nghìn năm.

01/08
Năm 2023