Chuyên đề: Điểm chuẩn trường công an, quân đội cao chót vót: Mừng ít, lo nhiều

12/08
Năm 2017
11/08
Năm 2017
Điểm chuẩn trường công an, quân đội cao kỷ lục: Mừng thì ít, đáng lo thì nhiều

Điểm chuẩn ngành Công an, Quân đội cao kỷ lục: Nhiều thí sinh chọn trường không vì đam mê

"Nhiều thí sinh lựa chọn trường không phải vì đam mê hay yêu thích mà vì các trường Công an, Quân đội giảm chỉ tiêu, không mất học phí, có phụ cấp, bố trí chỗ ăn chỗ ở, ra trường có việc làm ngay nên thu hút thí sinh" - Hiệu trưởng trường Đại học Hàng Hải Việt Nam nêu ý kiến.

05/08
Năm 2017
01/08
Năm 2017
30/07
Năm 2017
29/07
Năm 2017
22/07
Năm 2017
17/07
Năm 2017
22/03
Năm 2017
21/03
Năm 2017
20/03
Năm 2017
23/07
Năm 2016