Không đăng ký biển số xe định danh có bị phạt?

Hòm thư pháp luật Thứ Năm, 05/10/2023 15:06:00 +07:00
(VTC News) -

Hiện nhiều người thực hiện việc mua bán xe nhưng chưa hiểu rõ quy định pháp luật khi thực hiện đăng ký biển số định danh, vô tình vi phạm, bị xử phạt hành chính.

Biển số định danh là gì? 

Biển số định danh là biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe. Biển số định danh là biển số có ký hiệu, seri biển số, kích thước của chữ và số, màu biển số theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư 24/2023/TT-BCA. 

Không đăng ký biển số xe định danh có bị phạt?

Theo quy định tại Điều 39 Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định đối với xe đã đăng ký biển 5 số trước ngày 15/8/2023 mà chưa làm thủ tục thu hồi thì số biển số đó được xác định là biển số định danh của chủ xe.

Đối với xe đã đăng ký biển 5 số, nếu chủ xe đã làm thủ tục thu hồi trước ngày 15/8/2023 thì số biển số đó được chuyển vào kho biển số để cấp biển số theo quy định.

Người dân thực hiện cấp đổi biển số tại Phòng Cảnh sát Giao thông Công an TP Đà Nẵng.

Người dân thực hiện cấp đổi biển số tại Phòng Cảnh sát Giao thông Công an TP Đà Nẵng.

Đối với xe đã đăng ký biển 5 số có ký hiệu “LD”, “DA”, “MĐ”, “R” thì tiếp tục được phép tham gia giao thông, kể cả khi cấp đổi, cấp lại biển số, trừ trường hợp chủ xe có nhu cầu cấp sang biển số theo quy định của Thông tư 24/2023/TT-BCA.

Đối với xe đã đăng ký biển 3 hoặc 4 số thì tiếp tục được phép tham gia giao thông, trừ trường hợp chủ xe có nhu cầu cấp sang biển số định danh hoặc khi chủ xe thực hiện thủ tục cấp đổi chứng nhận đăng ký xe, cấp đổi biển số xe, cấp lại chứng nhận đăng ký xe, cấp lại biển số xe hoặc đăng ký sang tên, di chuyển xe theo quy định của Thông tư 24/2023/TT-BCA thì thực hiện thu hồi biển 3 hoặc 4 số đó và cấp đổi sang biển số định danh theo quy định.

Như vậy, theo quy định nêu trên, xe đã đăng ký biển 5 số được định danh mặc định, còn xe loại 3 số, 4 số thì chỉ phải đổi biển số định danh nếu chủ xe có nhu cầu hoặc khi làm thủ tục cấp đổi, cấp lại chứng nhận đăng ký xe, cấp lại biển số xe hoặc đăng ký sang tên, di chuyển xe.

Do đó, xe đã đăng ký, được cấp biển số trước ngày 15/8/2023 không đổi biển số định danh sẽ không bị phạt.

Tuy nhiên, với trường hợp chuyển quyền sở hữu thì cả chủ cũ và chủ mới đều phải nghiêm túc thực hiện các thủ tục đăng ký xe để được cấp biển số định danh.

Theo điểm b khoản 4 Điều 6 Thông tư 24/2023/TT-BCA, chủ cũ phải làm thủ tục thu hồi giấy đăng ký, biển số xe trong thời hạn 30 ngày, sau đó chủ mới phải tiến hành thủ tục đăng ký sang tên xe để được cấp biển số định danh.

Cảnh sát Giao thông Công an Đà Nẵng làm thủ tục cấp đổi biển số cho người dân.

Cảnh sát Giao thông Công an Đà Nẵng làm thủ tục cấp đổi biển số cho người dân.

Nếu quá thời hạn này thì chủ cũ và chủ mới của xe sẽ bị phạt hành chính, cụ thể:

Chủ cũ xe sẽ bị phạt lỗi “Không chấp hành việc thu hồi Giấy đăng ký xe, biển số xe”:

Với xe máy: Phạt từ 800.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 1.600.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với tổ chức.

Với xe ô tô: Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với tổ chức. 

Chủ mới sẽ bị phạt lỗi “Không làm thủ tục đăng ký sang tên xe”.

Với xe máy: Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với cá nhân, từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng đối với tổ chức.

Với xe ô tô: Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với tổ chức là chủ xe ô tô.

CHÂU THƯ
Bình luận
vtcnews.vn