Infographic: Giải ngân đầu tư công 2023 thế nào?

Đầu TưThứ Sáu, 01/09/2023 10:08:00 +07:00
(VTC News) -

Thủ tướng chỉ đạo phải phấn đấu giải ngân ít nhất 95% trong tổng số hơn 711.000 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2023, đến ngày 31/7 ước tính giải ngân được 37,85%.

Đồ họa: Huy Mạnh

Đồ họa: Huy Mạnh

Thành Lâm
Bình luận
vtcnews.vn