Gia hạn 6 tháng thuế thu nhập doanh nghiệp

Kinh tếThứ Hai, 18/03/2013 11:08:00 +07:00

(VTC News) – Gia hạn 6 tháng thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh phải nộp quý I cho một số đối tượng.

(VTC News) – Các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, doanh nghiệp sử dụng trên 300 lao động trong lĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến nông - lâm - thủy sản, dệt may... và doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh nhà ở sẽ được gia hạn 6 tháng thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Ngày 08/2/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 16/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm một số khoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/1/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.

Theo đó, các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, doanh nghiệp sử dụng trên 300 lao động trong lĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến nông - lâm - thủy sản, dệt may... và doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh nhà ở sẽ được gia hạn 06 tháng thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phát sinh phải nộp quý I và 03 tháng thời hạn nộp thuế TNDN phát sinh phải nộp quý II và quý III năm 2013.

Số thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh phải nộp quý I, quý II và quý III năm 2013 của doanh nghiệp thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế là số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý I, quý II và quý III năm 2013.

Đồng thời, các doanh nghiệp kể trên đang thực hiện nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo phương pháp khấu trừ cũng sẽ được gia hạn 06 tháng thời hạn nộp thuế GTGT đối với số thuế GTGT phát sinh phải nộp của tháng 1, tháng 2, tháng 3 năm 2013 (không bao gồm thuế GTGT ở khâu nhập khẩu).

Khi đó, thời hạn nộp thuế GTGT chậm nhất của tháng 01 năm 2013 là ngày 20 tháng 08 năm 2013; của tháng 02 năm 2013 là ngày 20 tháng 09 năm 2013; của tháng 03 năm 2013 là ngày 20 tháng 10 năm 2013.

Bên cạnh đó, Thông tư số 16/2013/TT-BTC cũng quy định giảm 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2013, 2014 cho các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê hàng năm từ trước ngày 31 tháng 12 năm 2010, sử dụng đất đúng mục đích nhưng thuộc diện phải điều chỉnh đơn giá đất theo Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 03/12/2010 và số tiền thuê đất phát sinh năm 2013, 2014 tăng hơn 02 lần so với năm 2010.

Trường hợp sau khi được giảm mà số tiền thuê đất phải nộp năm 2013, 2014 vẫn lớn hơn 02 lần số tiền phải nộp của năm 2010 thì được tiếp tục giảm đến mức bằng 02 lần số phải nộp của năm 2010.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/3/2013.

Minh Loan

Bình luận
vtcnews.vn