ĐBQH đề xuất quy định tổng số sĩ quan cấp tướng công an

Chính trịThứ Bảy, 27/05/2023 19:20:00 +07:00
(VTC News) -

Đại biểu Đinh Ngọc Minh (đại biểu chuyên trách Ủy ban Kinh tế của Quốc hội) đề nghị quy định rõ trong Luật này tổng số sĩ quan cấp tướng tại ngũ.

Chiều nay, Quốc hội thảo luận tại tổ về luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Công an nhân dân và luật sửa đổi, bổ sung 2 luật về xuất cảnh, nhập cảnh vừa được Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trình bày sáng 27/5.

Trong phiên thảo luận tại tổ, đại biểu Đinh Ngọc Minh (đại biểu chuyên trách Ủy ban Kinh tế của Quốc hội) đề nghị quy định rõ trong Luật này tổng số sĩ quan cấp tướng tại ngũ, tại chức là bao nhiêu để tránh chuyện "xã hội đang nói là tướng công an nhiều quá".

"Cái này trái, không đúng tinh thần Bộ trưởng Bộ Công an nói là bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở", ông Minh nói, và cho rằng, việc quy định cụ thể trong luật sẽ dễ kiểm soát hơn.

ĐBQH đề xuất quy định tổng số sĩ quan cấp tướng công an - 1

Đại biểu Đinh Ngọc Minh.

Đại biểu Nguyễn Minh Đức (Đoàn TP.HCM), Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh Quốc hội cho biết, việc bổ sung 6 vị trí cấp hàm tướng của công an đã có sự thống nhất với Bộ Quốc phòng. Theo đó, sang năm 2024, theo yêu cầu của T.Ư Đảng, Bộ Quốc phòng sẽ trình sửa đổi Luật Sĩ quan quân đội để có sự thống nhất.

Đại biểu Đặng Hồng Sỹ (Đoàn Bình Thuận) cho biết, hiện số lượng cấp tướng của ngành Công an là 199 tướng (157 thiếu tướng, 35 trung tướng, 6 thượng tướng, 1 đại tướng).

Theo quy định của Bộ Chính trị cho phép tối đa ngành Công an có 205 tướng. Như vậy, đối sánh với đề xuất tại dự án Luật Công an nhân dân sửa đổi tăng thêm 6 tướng là phù hợp, đúng quy định.

Tuy nhiên, trong Luật này còn điều khoản "với đơn vị thành lập mới sẽ do Ban Thường vụ Quốc hội quyết định", như vậy nếu có thêm đơn vị  Cục mới đồng nghĩa sẽ thêm một tướng, nâng tổng số lên 206 tướng, điều này vượt số lượng cho phép của Bộ Chính trị, số lượng tướng ngành Công an ngày càng tăng, vượt mốc 205 lên nhiều hơn.

Do đó, Ban soạn thảo cần cân nhắc, tính toán lại có nên đưa quy định trên vào hay không?, đại biểu Đặng Hồng Sỹ đặt câu hỏi.

Ông cũng nêu điểm chưa thoả đáng trong dự thảo Luật này: "Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh mang hàm thượng tướng, trong khi đó Phó chủ tịch Quốc hội cũng đang là hàm thượng tướng. Vậy hai người này quân hàm ngang nhau hay Phó chủ tịch Quốc hội được nâng lên thành đại tướng".

ĐBQH đề xuất quy định tổng số sĩ quan cấp tướng công an - 2

Đại biểu Đặng Hồng Sỹ.

Sáng 27/5, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an thừa ủy quyền của Thủ tướng trình Quốc hội bổ sung 6 vị trí mang hàm cấp tướng để đảm bảo yêu cầu thực tiễn và tổ chức hoạt động của Bộ Công an.

Cụ thể, hàm thượng tướng cho sĩ quan công an biệt phái được phê chuẩn chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội. 5 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là thiếu tướng gồm: Hiệu trưởng trường Đại học Cảnh sát nhân dân; Hiệu trưởng trường Đại học An ninh nhân dân; 1 Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an; 2 vị trí Phó cục trưởng tại đơn vị trực thuộc Bộ Công an.

Với đề xuất, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội sẽ mang hàm thượng tướng, ông Tô Lâm giải thích Bộ Công an có một thứ trưởng (theo quy định có cấp bậc hàm cao nhất là thượng tướng) biệt phái được phê chuẩn chức vụ này. Trong khi đó, theo quy định về hệ thống chức vụ của Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội tương đương chức vụ Bộ trưởng và được cơ cấu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Vì vậy, việc bổ sung quy định này là phù hợp.

Hà Cường
Bình luận
vtcnews.vn