Đại án Phạm Công Danh: Làm rõ 4.500 tỷ đồng VNCB tăng vốn

VideoThứ Ba, 16/01/2018 12:09:00 +07:00

Các luật sư cho rằng số tiền 4.500 tỷ đồng ở giai đoạn 1 mà VNCB dùng để tăng vốn điều lệ nhưng không thực hiện phải được thu hồi để khấu trừ thiệt hại tại giai đoạn 2.

VTC1
Bình luận
vtcnews.vn