Bộ trưởng không được thành lập công ty sau khi vừa nghỉ hưu

Thời sựThứ Tư, 03/07/2019 18:34:00 +07:00

Ngay sau khi vừa nghỉ hưu, thôi chức, Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan ngang bộ không được thành lập, quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH...

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 59/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng. Luật Phòng, chống tham nhũng có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019.

Trong chương IV (Mục 1) của Nghị định quy định rõ về thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, nghị định nêu rõ thời hạn những đối tượng này không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã sau khi thôi chức.

luat-phong-chong-tham-nhung

Toàn cảnh phiên họp của Quốc hội. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN) 

Theo đó, nghị định chia các lĩnh vực thực hiện quy định này thành 4 nhóm tương ứng với 4 thời hạn khác nhau.

Nhóm 1: Gồm các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của các bộ, ngành, gồm: Công Thương; Giao thông Vận tải; Kế hoạch và Đầu tư; Lao động, Thương binh và xã hội; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài chính; Tài nguyên và Môi trường; Thông tin và Truyền thông; Xây dựng; Ngân hàng Nhà nước; Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Tư pháp; Thanh tra Chính phủ và Văn phòng Chính phủ. Thời hạn những người về hưu không được kinh doanh trong lĩnh vực này là 12-24 tháng.

Nhóm 2: Gồm các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của bộ, ngành, gồm: giáo dục và Đào tạo; khoa học và công nghệ; Văn hoá, thể thao và Du lịch; Y tế; Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Ủy ban Dân tộc. Thời hạn những người về hưu không được kinh doanh trong nhóm lĩnh vực này là từ 6-12 tháng.

Nhóm 3: Gồm các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của bộ, ngành, gồm: Ngoại giao, Quốc phòng và Công an. Bộ trưởng các bộ này ban hành thời hạn không được kinh doanh đối với người thôi giữ chức vụ thuộc lĩnh vực đặc thù.

Nhóm 4: Gồm chương trình, dự án, đề án do người thôi giữ chức vụ khi đang là cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp nghiên cứu, xây dựng hoặc thẩm định, phê duyệt. Bộ trưởng, thủ trường cơ quan ngang bộ quy định cụ thể danh mục các lĩnh vực. Thời hạn những người về hưu không được kinh doanh trong nhóm lĩnh vực này chính là thời gian thực hiện xong chương trình, dự án, đề án.

Kông Anh
Bình luận
vtcnews.vn