Tìm thấy 4 kết quả với từ khóa “

vang bóng một thời

Vang bóng một thời: Sẽ không còn Nhà máy Dệt Hà Nội

Vang bóng một thời: Sẽ không còn Nhà máy Dệt Hà Nội

Ban Giám đốc Công ty Dệt 19/5 Hà Nội đã đưa ra quyết định chính thức về thay đổi cơ cấu tổ chức, tổ chức lại lao động của Nhà máy Dệt Hà Nội bằng hình thức sáp nhập Nhà máy Dệt Hà Nội vào nhà máy Dệt Hà Nam ở KCN Đồng Văn, điều này có nghĩa sẽ không còn nhà máy Dệt Hà Nội nữa.