Tìm thấy 69 kết quả với từ khóa “

trình diễn

Diễn đàn KH&CN lần thứ 6: Trình diễn, thúc đẩy thương mại hóa công trình, sản phẩm của nhà khoa học trẻ

Diễn đàn KH&CN lần thứ 6: Trình diễn, thúc đẩy thương mại hóa công trình, sản phẩm của nhà khoa học trẻ

Diễn đàn Khoa học và Công nghệ là một dự án do Trung tâm Dịch vụ công nghệ cao Hòa Lạc khởi xướng và chủ trì tổ chức. Diễn đàn KH&CN lần thứ 1, thứ 2, thứ 3, thứ 4 và thứ 5 đã được tổ chức thành công tại Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Tp. Thái Nguyên và Tp. Đà Nẵng…