Tìm thấy 53 kết quả với từ khóa “

tàu Cảnh sát biển

Đón xuân trên tàu vùng cảnh sát biển

Đón xuân trên tàu vùng cảnh sát biển

Do phải thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát và thực thi pháp luật trên biển chủ quyền, nên các cán bộ chiến sỹ cảnh sát biển sẽ đón giao thừa ở trên tàu.