Tìm thấy 21 kết quả với từ khóa “

giỗ Tổ sân khấu

Tổ nghề sân khấu là ai?

Tổ nghề sân khấu là ai?

Hằng năm cứ vào dịp 12/8 âm lịch, các nghệ sĩ sân khấu và nghệ thuật biểu diễn ở Việt Nam lại nô nức giỗ Tổ nghề, vậy Tổ nghề sân khấu là ai?