Chuyên đề: Vua Charles III đăng quang

9/05
Năm 2023
07/05
Năm 2023
06/05
Năm 2023
Ảnh chân dung của Vua Charles III sau đăng quang

Vua Anh Charles III đăng quang

(VTC News) - Vua Charles III đã được trao vương miện tại Tu viện Westminster của London vào ngày 6/5 trong một buổi lễ tráng lệ với những truyền thống có từ 1.000 năm trước.

05/05
Năm 2023
28/04
Năm 2023
13/04
Năm 2023
02/02
Năm 2023
20/12
Năm 2022
11/9
Năm 2022
10/9
Năm 2022
9/9
Năm 2022