Chuyên đề: Tin ngắn

05/07
Năm 2018
28/05
Năm 2018
27/07
Năm 2017
24/07
Năm 2017
23/07
Năm 2017
Mẹ ác nhốt con dưới gầm ghế, ngồi lên trên để chơi mạt chược

Sinh con thứ ba có phải nộp phạt khi đăng ký khai sinh?

Theo Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp, việc yêu cầu người dân phải “nộp phạt” hoặc “tự nguyện đóng góp” một khoản tiền mới được đăng ký khai sinh cho con thứ ba là không phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

22/07
Năm 2017
21/07
Năm 2017