Chuyên đề: Người biểu tình Mỹ chiếm phố ở Seattle, lập 'khu tự trị đồi Capitol'

12/06
Năm 2020