Chuyên đề: Kỳ thi THPT Quốc gia 2017

12/07
Năm 2017
9/07
Năm 2017
07/07
Năm 2017
06/07
Năm 2017
24/06
Năm 2017
23/06
Năm 2017
Số liệu sốc: Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT năm 2017 của nhiều tỉnh trên 99%

Đề thi THPT Quốc gia 2017 được bảo mật thế nào?

Với kỳ thi THPT nói riêng và mọi kỳ thi nói chung, điều quan trọng nhất quyết định sự thành công chính là đề thi, trong đó, sự bảo mật của đề thi còn có ý nghĩa hơn cả việc nội dung đề thi có hay hay không.

22/06
Năm 2017