Hạnh kiểm của ba tao

Truyện cườiThứ Hai, 22/06/2020 08:27:23 +07:00

Một cậu con trai than thở với bạn:

Hạnh kiểm của ba tao - 1

 

- Tuần trước cô đưa giấy mời họp phụ huynh để khiển trách hạnh kiểm của tao.

Cậu bạn hỏi:

- Thế ba mày có đi không?

- Có!

- Đã đi rồi sao hôm nay mày còn cầm giấy mời họp nữa?

Cậu ta tỏ ra lo lắng:

- Đây là giấy cô mời má tao!

- Chi vậy trời?

- À, ừ thì cô mời má tao để than phiền về hạnh kiểm của... ba tao!

- !!!

MINO(Sưu tầm)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp