Tìm thấy 58 kết quả với từ khóa “

Vùng xanh

TP.HCM tiếp tục là vùng xanh

TP.HCM tiếp tục là vùng xanh

Trong 3 tuần liên tiếp, dịch tại TP.HCM ở cấp độ 1 (vùng xanh), chỉ riêng huyện Nhà Bè là vùng vàng, không có quận huyện nào tăng cấp độ dịch so với tuần trước.