Tìm thấy 106 kết quả với từ khóa “

Trương Mỹ Lan

Trương Mỹ Lan kháng cáo

Trương Mỹ Lan kháng cáo

Ngày 26/4, từ trại tạm giam, bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) đã làm đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.