Tìm thấy 25 kết quả với từ khóa “

lãi suất tiền USD

Năm 2021, có nên nắm giữ USD?

Năm 2021, có nên nắm giữ USD?

Lãi suất tiết kiệm đang ở mức thấp nhất trong vòng 10 năm qua, nhưng các chuyên gia cho rằng, lãi suất tiền đồng hiện nay vẫn cao hơn so với nắm giữ USD.