Tìm thấy 13 kết quả với từ khóa “

huy động

Bầu Kiên gặp nạn vì vàng như thế nào?

Bầu Kiên gặp nạn vì vàng như thế nào?

Trong bài viết này, tác giả chỉ ghi chép lại những thông tin về bầu Kiên trực tiếp và gián tiếp trong quá trình tác nghiệp của một nhà báo chuyên theo mảng tài chính ngân hàng.