Tìm thấy 12 kết quả với từ khóa “

doanh nghiệp bền vững

Herbalife Top 10 doanh nghiệp bền vững lĩnh vực dịch vụ thương mại năm 2018

Herbalife Top 10 doanh nghiệp bền vững lĩnh vực dịch vụ thương mại năm 2018

Ngày 22/11/2018, Herbalife Việt Nam vừa được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vinh danh trong Top 100 doanh nghiệp bền vững năm 2018 và Top 10 doanh nghiệp bền vững lĩnh vực thương mại dịch vụ, nhằm ghi nhận những cam kết mạnh mẽ của công ty đối với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và cộng đồng.