Tìm thấy 178 kết quả với từ khóa “

chủ tịch VFF

Lại tiếp tục hoãn đại hội VFF?

Lại tiếp tục hoãn đại hội VFF?

Ðại hội LÐBÐVN (VFF) nhiệm kỳ 8 nhiều khả năng sẽ không thể kịp tổ chức trong tháng 9 này như mong muốn của ngành thể thao, do các vấn đề liên quan đến công tác nhân sự lãnh đạo chủ chốt.