Tìm thấy 196 kết quả với từ khóa “

chủ tịch Hồ Chí Minh

Nghĩ về Tuyên ngôn Độc lập

Nghĩ về Tuyên ngôn Độc lập

Bản Tuyên ngôn Độc lập của nước Việt Nam là lời tuyên bố: Dân tộc Việt Nam cũng có quyền độc lập, tự do, bình đẳng như mọi quốc gia trên thế giới.