Tìm thấy 56 kết quả với từ khóa “

Tấm

Tấm, Cám có thật ở Bắc Ninh?

Tấm, Cám có thật ở Bắc Ninh?

Nhà nghiên cứu Phong Châu đã tìm lại các địa danh, gặp lại nhiều nhân vật, và có bài viết cho rằng Tấm, Cám là những nhân vật có thật trong lịch sử.