Tìm thấy 48 kết quả với nguồn “

The Wall Street Journal

Khi nào COVID-19 'buông tha' con người?

Khi nào COVID-19 'buông tha' con người?

(VTC News) - Một số nhà dịch tễ học tin rằng COVID-19 có thể sẽ trở thành một căn bệnh thông thường như cảm lạnh và con người nên bắt đầu làm quen với điều đó.