Tìm thấy 78 kết quả với từ khóa “

năng lượng tái tạo

Vì sao phát triển điện khí gặp khó?

Vì sao phát triển điện khí gặp khó?

Phát triển điện khí là hướng đi tất yếu, góp phần cung cấp điện cho nền kinh tế và thúc đẩy chuyển dịch năng lượng xanh ở Việt Nam nhưng quy mô và hiệu quả còn thấp.