Tìm thấy 257 kết quả với từ khóa “

lợi nhuận

TNG ‘vỡ mộng’ lợi nhuận

TNG ‘vỡ mộng’ lợi nhuận

Tháng 4/2020, doanh thu thuần giảm 35% trong khi nhiều khoản chi phí tăng khiến lợi nhuận sau thuế của TNG giảm 90%, chỉ còn 1,3 tỷ đồng.