Tìm thấy 292 kết quả với từ khóa “

chuyển giới

Marsha P. Johnson là ai?

Marsha P. Johnson là ai?

Marsha P. Johnson là một trong những người tiên phong cho phong trào chuyển giới người Mỹ gốc Phi, chống AIDS và bảo vệ trẻ em vô gia cư.