Quy trình lựa chọn sách giáo khoa mới năm học 2020- 2021 thực hiện thế nào?

Tin tức - Sự kiệnThứ Ba, 11/02/2020 08:09:00 +07:00
(VTC News) -

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT vừa ký ban hành Thông tư hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020- 2021.

 

Video: Quy trình lựa chọn sách giáo khoa (Nguồn: Bộ GD&ĐT)

Bộ GD&ĐT quy định, người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông (hiệu trưởng) thành lập hội đồng chọn sách giáo khoa. Mỗi trường thành lập một hội đồng. Với trường phổ thông có nhiều cấp học, mỗi cấp học thành lập 1 hội đồng.

Hội đồng bao gồm: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phụ trách trường, tổ trưởng tổ chuyên môn, đại diện giáo viên dạy các môn học có sách giáo khoa được lựa chọn; đại diện cha mẹ học sinh của trường.

Số lượng thành viên hội đồng là số lẻ, tối thiểu 11 người, trong đó ít nhất 2/3 là tổ trưởng tổ chuyên môn và giáo viên. Với cơ sở giáo dục phổ thông có quy mô dưới 10 lớp, số lượng thành viên hội đồng tối thiểu 7 người.

Người đã tham gia biên soạn sách giáo khoa hoặc tham gia thẩm định sách giáo khoa do các nhà xuất bản tổ chức, tham gia chỉ đạo biên soạn, xuất bản, in, phát hành sách giáo khoa và người làm việc ở các nhà xuất bản có sách thì không được tham gia hội đồng.

Hà Cường
Bình luận
vtcnews.vn