Bộ trưởng Tài chính báo cáo Thủ tướng 4 tỉnh 'có tiền không tiêu được'

Đầu TưThứ Tư, 19/04/2023 20:24:44 +07:00

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đề nghị lãnh đạo 4 tỉnh gồm Đắk Nông, Gia Lai, Đồng Nai, Bình Dương rà soát dự án đã được giao kế hoạch nhưng không có khả năng giải ngân.

Đó là nội dung được Bộ trưởng Bộ Tài chính nêu trong công văn gửi Thủ tướng về tình hình kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023.

Theo đó, ước tính 4 tháng năm 2023, các tỉnh này giải ngân được 4,2 nghìn tỷ đồng, đạt 13,5% kế hoạch. Trong đó, Đắk Nông đạt 18,61%; Gia Lai 13,82%; Đồng Nai đạt 12,57% và Bình Dương đạt 14,64%.

Các địa phương đều có dự án chưa giải ngân hoặc số vốn đã giải ngân rất thấp (dưới 5% kế hoạch vốn năm 2023). Cụ thể, tỉnh Đắk Nông 36 dự án; tỉnh Gia Lai 21 dự án; tỉnh Đồng Nai 9 dự án; tỉnh Bình Dương 21 dự án.

Bộ trưởng Tài chính báo cáo Thủ tướng 4 tỉnh 'có tiền không tiêu được' - 1

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc trong một lần kiểm tra tại địa phương. (Ảnh : BTC)

Theo báo cáo của địa phương, giải ngân vốn đầu tư công chậm do khó khăn về cơ chế, chính sách; trình tự lập, thẩm định kế hoạch đầu tư công hằng năm; thẩm quyền quyết định thời gian bố trí vốn. Vướng mắc trong công tác tổ chức thực hiện.

Tuy nhiên, qua kiểm tra phân bổ kế hoạch vốn năm 2023, Bộ Tài chính chỉ ra, chậm giải ngân vốn đầu tư công một phần do phân bổ chi tiết kế hoạch vốn cho dự án chưa đảm bảo theo quy định của pháp luật đầu tư công.

Ngay từ đầu năm, địa phương chưa phân bổ hết số kế hoạch vốn năm 2023, phân bổ chưa đảm bảo nguyên tắc tiêu chí bố trí đủ vốn cho các dự án hoàn thành, quyết toán, dự án chuyển tiếp, mới xem xét bố trí vốn cho các dự án khởi công mới, nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn. Bộ Tài chính đã có ý kiến về công tác phân bổ kế hoạch đầu tư công gửi các địa phương.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đề nghị lãnh đạo địa phương phải đúng nguyên tắc, tiêu chí theo quyết định của Thủ tướng, rà soát những dự án đã được giao kế hoạch không có khả năng giải ngân (nhất là dự án đến nay có số giải ngân bằng 0). Từ đó, phân bổ đủ kế hoạch vốn cho các dự án đã được phê duyệt quyết toán, dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, dự án chuyển tiếp hoàn thành trong năm 2023 còn thiếu vốn.

Khẩn trương triển khai các giải pháp để đẩy nhanh công tác hoàn thiện thủ tục đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư để phân bổ chi tiết toàn bộ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 đã được giao. Nhập đủ, kịp thời kế hoạch vốn của từng dự án trên Hệ thống Thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (Tabmis) đối với số phân bổ chi tiết đủ điều kiện thanh toán theo quy định.

“Địa phương cần kiểm tra, giám sát, đôn đốc các chủ đầu tư, ban quản lý dự án thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn của dự án ngay từ những tháng đầu năm. Kịp thời, chủ động tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong tổ chức thi công và giải ngân của từng dự án. Cụ thể: chỉ đạo tập trung đẩy mạnh giải ngân dự án đầu tư có khả năng giải ngân cao, dự án đã hoàn tất thủ tục đầu tư, công tác đấu thầu, phê duyệt hợp đồng", Bộ trưởng Hồ Đức Phớc yêu cầu.

Người đứng đầu ngành tài chính cũng đề nghị địa phương phối hợp với nhà thầu để hoàn thiện hồ sơ tạm ứng, thanh toán gửi Kho bạc Nhà nước kiểm soát chi ngay sau khi đủ điều kiện tạm ứng vốn hoặc có khối lượng hoàn thành.

Đối với các dự án ODA và vay ưu đãi nước ngoài, các đơn vị khẩn trương gửi hồ sơ rút vốn tới Bộ Tài chính (Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại) để thực hiện giải ngân theo quy định đối với các khối lượng đã được kiểm soát chi, không để tồn đọng. Đặc biệt là các khoản hoàn chứng từ tài khoản đặc biệt.

Đối với cơ quan kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc yêu cầu đẩy mạnh việc thanh toán nhanh qua cổng dịch vụ công trực tuyến, giảm thời gian giải ngân vốn cho đơn vị thụ hưởng, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của đơn vị.

Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc “thanh toán trước, kiểm soát sau” cho từng lần giải ngân cho đến khi giá trị giải ngân đạt 80% giá trị hợp đồng thì mới chuyển sang hình thức “kiểm soát trước, thanh toán sau”.

(Nguồn: tienphong.vn)
Bình luận
vtcnews.vn