7 chương trình trọng tâm được Sơn La thực hiện thế nào?

Chính trịThứ Tư, 23/09/2020 13:36:00 +07:00
(VTC News) -

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Sơn La tổ chức thực hiện 7 chương trình trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Sáng 23/9, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV có nhiệm vụ đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025.

Tỉnh Sơn La đã ban hành và lãnh đạo tổ chức thực hiện 7 chương trình trọng tâm, với mục tiêu "Xây dựng Sơn La sớm trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc"; tập trung thực hiện tốt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La đến năm 2020.

Nhiệm kỳ 2015-2020, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Đảng bộ tỉnh Sơn La chỉ đạo rà soát, kịp thời bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các cơ chế, chính sách nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

7 chương trình trọng tâm được Sơn La thực hiện thế nào? - 1

Sáng 23/9, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Sơn La diễn ra phiên chính thức Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chất lượng xây dựng các cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án được nâng lên, đi vào cuộc sống, nhất là về phát triển nông nghiệp, nông thôn, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập, đời sống của người dân; cơ cấu nội bộ các ngành, lĩnh vực theo hướng phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, chuyển thách thức thành cơ hội, từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh, giải quyết những khó khăn, các vấn đề bức xúc của xã hội.

Thực hiện mục tiêu "Xây dựng tỉnh Sơn La sớm trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc", 5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã nỗ lực vượt lên mọi khó khăn, thách thức, đoàn kết, thống nhất, sáng tạo, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các thành phần kinh tế và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tập trung triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực, hoàn thành và hoàn thành vượt mức 19/24 chỉ tiêu.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực, duy trì tốc độ tăng trưởng khá, bình quân giai đoạn 2016-2020 tăng 5,46%/năm, GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 44,1 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 18,62%. Năm 2020, toàn tỉnh có 49 xã đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố Sơn La hoàn thành xây dựng nông thôn mới.

Sơn La xác định đúng và trúng các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm để đề ra giải pháp phù hợp, quyết liệt chỉ đạo thực hiện.

Chính trị - xã hội ổn định, khối đoàn kết toàn dân tộc được củng cố; quốc phòng được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác đối ngoại được tăng cường; các vấn đề xã hội bức xúc được tập trung giải quyết; văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo vệ môi trường có nhiều tiến bộ;

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị được tăng cường, tạo nền tảng vững chắc để tỉnh Sơn La tiếp tục phát triển nhanh, toàn diện, bền vững trong giai đoạn tiếp theo.

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn