VIDEO Trực tiếp: Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện nghi thức tuyên thệ nhậm chức

VideoThứ Ba, 23/10/2018 15:00:00 +07:00

Chủ tịch nước thực hiện nghi thức tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội và quốc dân sau khi nghị quyết bầu Chủ tịch nước được thông qua.

Nguồn: Quốc hội TV
Bình luận
vtcnews.vn