Tìm thấy 37 kết quả với từ khóa “

tốc độ tăng trưởng

3 kịch bản tăng trưởng GDP năm 2021

3 kịch bản tăng trưởng GDP năm 2021

Trước diễn biến mới của đại dịch COVID-19, Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách dự báo 3 kịch bản tăng trưởng của tổng sản phẩm nội địa (GDP) trong năm 2021.