Người dân luôn hướng về Đảng và dành tình cảm trân quý cho Tổng Bí thư

Chính trịThứ Ba, 20/06/2023 18:24:52 +07:00
(VTC News) -

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh khẳng định, trước mỗi sự kiện lớn của đất nước, người dân luôn nghĩ hướng về Đảng và dành tình cảm trân quý cho Tổng Bí thư.

Chiều 20/6, Báo Nhân Dân phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật giới thiệu cuốn sách "Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với niềm tin của Nhân dân trong nước và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế".

Người dân luôn hướng về Đảng và dành tình cảm trân quý cho Tổng Bí thư - 1

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh và các đại biểu tại lễ ra mắt sách. 

Phát biểu tại buổi ra mắt sách, ông Lê Quốc Minh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, cho biết đây là cuốn thứ ba Báo Nhân Dân phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật thực hiện từ sưu tầm, tổng hợp những bài viết trên các báo điện tử và mạng xã hội về tình cảm của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

"Trong quá trình tác nghiệp, những người làm báo Đảng thấy trước mỗi sự kiện lớn của đất nước, người dân luôn nghĩ hướng về Đảng và đi liền với đó là chia sẻ, dành nhiều tình cảm trân quý cho người lãnh đạo cao nhất của Đảng ta. Đó là những bài viết nối liền mạch cảm xúc chân thật không bao giờ vơi và gắn liền với những vấn đề mới, nhiệm vụ mới của đất nước ta, biểu thị quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng", ông Lê Quốc Minh nhấn mạnh.

Người dân luôn hướng về Đảng và dành tình cảm trân quý cho Tổng Bí thư - 2

Ông Lê Quốc Minh phát biểu tại buổi lễ.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân nêu rõ, có 3 tư tưởng chính trong cuốn sách xuất bản lần này.

Một là, bài viết của Tổng Bí thư: "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam". Theo ông Lê Quốc Minh, thực tế xuất hiện ngày càng nhiều các bài viết của các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước; của cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân đánh giá cao giá trị tư tưởng, nội dung và tầm nhìn chiến lược với tư duy vượt trội của một nhà nghiên cứu lý luận, tâm huyết, trăn trở về vấn đề cơ bản, lớn nhất của cách mạng Việt Nam.

Các nhà nghiên cứu trong nước cho rằng "Sức cảm hóa của bài viết một phần nằm ở nội dung, nhưng một phần rất quan trọng là người viết. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tác giả đầy sức thuyết phục về trí tuệ và nhân cách".

Hai là, về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ông Lê Quốc Minh nhấn mạnh đây là vấn đề mà toàn Đảng, toàn dân luôn quan tâm và có nhiều điểm mới trong quan điểm, lãnh đạo, chỉ đạo, cách làm và kết quả đạt được trong những nhiệm kỳ gần đây. Với kết quả trong cuộc chiến chống “giặc nội xâm” này, nhân dân ta gọi Tổng Bí thư là "Người đốt lò vĩ đại".

"Những bài viết, ý kiến của các tầng lớp nhân dân được in trong cuốn sách đều cho rằng tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư thể hiện tầm nhìn, trí tuệ sáng suốt, sâu sát, quyết liệt, toàn diện, đầy sức thuyết phục; góp phần làm sáng rõ tư duy lý luận của Đảng ta về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xây dựng, chỉnh đốn Đảng", Tổng Biên tập Báo Nhân Dân nhận định.

Người dân luôn hướng về Đảng và dành tình cảm trân quý cho Tổng Bí thư - 3

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh trao tặng sách cho các đơn vị.

Tư tưởng thứ ba trong cuốn sách mà ông Lê Quốc Minh đề cập là về những tình cảm đối với Tổng Bí thư, một cán bộ quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo mà rất nhân văn, nhân ái, bình dị, gần gũi giữa đời thường.

Bên cạnh những bài viết về dũng khí người đứng đầu là các bài viết chia sẻ về tình cảm chân thành, khiêm nhường của Tổng Bí thư đối với nhân dân, đồng chí, bạn bè và cả khi phải xử lý cán bộ vi phạm.

"Hy vọng rằng khi gấp cuốn sách lại, điều đọng mãi trong lòng bạn đọc là hình ảnh nhà lãnh đạo có tâm, có tầm tư duy chiến lược của Đảng và Nhân dân. Là người quyết liệt diệt trừ mọi thói hư tật xấu, nhưng nhân văn, bao dung, bình dị và gần gũi giữa đời thường trong vòng tay quý trọng của Nhân dân và bạn bè quốc tế", ông Lê Quốc Minh nói thêm.

Cũng tại buổi lễ, bà Phạm Thị Thinh - Phó Giám đốc, Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, cho biết cuốn sách dày hơn 600 trang, gồm 3 phần.

Người dân luôn hướng về Đảng và dành tình cảm trân quý cho Tổng Bí thư - 4

Bà Phạm Thị Thinh - Phó Giám đốc, Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật.

Cụ thể là Vững tin vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Bí thư; Tình cảm của nhân dân trong nước dành cho Tổng Bí thư; Sự ủng hộ của bạn bè quốc tế.

Theo bà Phạm Thị Thinh, cuốn sách xuất bản lần này tập trung vào nội dung mà nhiều tác giả cùng đề cập, như một số vấn đề về lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Cùng đó là về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và xây dựng văn hoá liêm chính; phong cách, đạo đức, lối sống giản dị, khiêm nhường, gần gũi, hay những kỷ niệm, mẩu chuyện nhỏ trong đời thường của Tổng Bí thư.

Trước đó, trong hai năm 2019 và 2021, Báo Nhân Dân phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, sưu tập, tổng hợp và biên tập các bài viết trên các báo điện tử để xuất bản hai cuốn sách về tình cảm của Nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Anh Văn
Bình luận
vtcnews.vn