Lập Tổ công tác của Thủ tướng tháo gỡ khó khăn cho dự án bất động sản

Bất động sảnThứ Năm, 17/11/2022 17:13:00 +07:00
(VTC News) -

Tổ công tác có nhiệm vụ rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản cho các địa phương, doanh nghiệp.

Ngày 17/11, Thủ tướng có quyết định thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi là Tổ công tác) về rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản cho các địa phương, doanh nghiệp tại thành phố Hà Nội, TP.HCM và một số tỉnh thành trực thuộc Trung ương.

Theo đó, thành viên Tổ công tác bao gồm: ông Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Tổ trưởng; ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổ phó; ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Tổ phó; ông Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, Thành viên; ông Nguyễn Cao Lục, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Thành viên; ông Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Thành viên; ông Lê Minh Ngân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thành viên; bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thành viên.

Tổ công tác có nhiệm vụ rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án BĐS cho các địa phương, doanh nghiệp tại TP Hà Nội, TP.HCM và một số tỉnh, thành phố.

Lập Tổ công tác của Thủ tướng tháo gỡ khó khăn cho dự án bất động sản - 1

Tổ công tác của Thủ tướng sẽ giúp tháo gỡ khó khăn trong việc triển khai các dự án bất động sản. (Ảnh: Người lao động).

Đồng thời, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến triển khai thực hiện các dự án BĐS với nội dung thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, tổng hợp, tham mưu Thủ tướng Chính phủ báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến triển khai thực hiện các dự án BĐS đối với các nội dung vượt thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.

Mặt khác, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp việc giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến triển khai thực hiện các dự án BĐS thuộc thẩm quyền của các bộ, ngành, địa phương.

Ngoài ra, tham mưu, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan;

Tổ công tác thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan theo phân công, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định cũng ghi rõ quyền hạn của Tổ công tác, trong đó yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các doanh nghiệp có liên quan báo cáo, cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan đến các dự án BĐS đang triển khai nhưng có khó khăn, vướng mắc về thủ tục pháp lý theo báo cáo của các địa phương.

Trước đó, Bộ Xây dựng vừa có Tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực, hiện dự án bất động sản cho các địa phương, doanh nghiệp.

Bằng Lăng
Bình luận
vtcnews.vn