Để được công nhận phó giáo sư, giáo sư, ứng viên cần có 3-5 bài báo khoa học

Tin tức - Sự kiệnThứ Năm, 03/09/2020 09:21:00 +07:00
(VTC News) -

Từ năm 2020, các ứng viên giáo sư, phó giáo sư phải có từ 3 đến 5 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí uy tín, trừ 2 ngành đặc thù quân sự và an ninh.

Thủ tướng vừa quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định số 37 quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét huỷ bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư (gọi tắt là Quyết định 25).

Về tiêu chuẩn công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư, Thủ tướng yêu cầu các ứng viên phó giáo sư phải có 3 bài báo khoa học được công bố trên tạp chí quốc tế uy tín; với các ứng viên giáo sư thì số lượng là 5 bài. Điều này đồng nghĩa từ nay, các ứng viên không được sử dụng “quyền thay thế” bài báo khoa học bằng sách hay công bố trong nước như trước đây.

Để được công nhận phó giáo sư, giáo sư, ứng viên cần có 3-5 bài báo khoa học - 1

(Ảnh minh hoạ: Báo Giáo dục thời đại)

Riêng ngành đặc thù Khoa học quân sự và Khoa học an ninh liên quan đến bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh thì tiêu chỉ về bài báo khoa học công bố trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín được thay thế bằng các bài báo khoa học công bố trên các tạp chí khoa học uy tín của ngành Khoa học quân sự và ngành Khoa học an ninh (bài báo thay thế).

Đồng thời, tổng số điểm của các bài báo thay thế cho mỗi bài báo khoa học công bố trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín phải đạt 1,5 điểm trở lên và toàn bộ số điểm của các bài báo thay thế cho các bài báo khoa học công bố trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín không được tính vào tổng số điểm công trình khoa học quy đổi tối thiểu. Đối với chức danh giáo sư, bài báo khoa học và bài báo thay thế được tính từ thời điểm sau khi ứng viên được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư.

Đối với chức danh phó giáo sư, bài báo khoa học và bài báo thay thế được tính từ thời điểm sau khi ứng viên bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.

Quy định trên có hiệu lực từ ngày 31/8/2020.

Hà Cường
Bình luận
vtcnews.vn