Cuộc tấn công Việt Nam năm 1979 của Trung Quốc: 'Đó là cuộc chiến tranh xâm lược'

VideoThứ Sáu, 15/02/2019 15:17:00 +07:00

Theo Đại tá Vũ Tang Bồng (chuyên viên cao cấp Viện Lịch sử quân sự Việt Nam), bản chất của cuộc chiến năm 1979 là cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc của Việt Nam và với phía Trung Quốc, đó rõ ràng là cuộc chiến tranh xâm lược.

VTC1
Bình luận
vtcnews.vn