Xuất khẩu gạo: Phát hiện hàng loạt tờ khai không có giá trị

Thị trườngChủ Nhật, 26/04/2020 07:52:54 +07:00
(VTC News) -

22 doanh nghiệp không có trong danh sách nhưng vẫn mở tờ khai xuất khẩu gạo, do đó các tờ khai này không có giá trị làm thủ tục hải quan.

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hỏa tốc gửi Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp hội Lương thực Việt Nam, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp xuất khẩu gạo về việc xử lý các tờ khai xuất khẩu gạo đăng ký trong ngày 25/4.

Xuất khẩu gạo: Phát hiện hàng loạt tờ khai không có giá trị - 1

Tổng cục Hải quan phát hiện có 22 doanh nghiệp không thuộc danh sách công bố đã thực hiện tờ khai xuất khẩu gạo vào hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.

Theo đó, Tổng cục Hải quan cho biết tại văn bản 2650 ngày 24/4, cơ quan này đã thiết lập hệ thống để cộng trở lại hạn ngạch số lượng 38.642,56 tấn gạo được phép xuất khẩu trong tháng 4, áp dụng từ 0h ngày 26/4.

Tuy nhiên, qua kiểm tra hệ thống phát hiện trong khoảng thời gian từ 18h45 đến 19h45 ngày 25/4, có 22 doanh nghiệp không thuộc danh sách công bố tại văn bản số 2638 ngày 24/4 của Tổng cục Hải quan đã thực hiện khai xuất khẩu gạo vào hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.

“Tổng cục Hải quan thông báo các tờ khai này không có giá trị làm thủ tục hải quan”, văn bản nêu.

Tổng cục Hải quan trước đó có văn bản hỏa tốc 2638 thông báo về việc thiết lập trên hệ thống VNACCS/VCIS để các doanh nghiệp thực hiện việc đăng ký tờ khai hải quan từ 0h00 ngày 25/4.

Các doanh nghiệp thuộc danh sách chi tiết tại phụ lục thực hiện việc đăng ký tờ khai hải quan với số lượng gạo đăng ký trên tờ khai hải quan không được vượt quá số lượng gạo thực tế đã đưa vào cảng biển quốc tế, cửa khẩu quốc tế có văn bản xác nhận của doanh nghiệp kinh doanh cảng trong đó nêu rõ số lượng gạo đã đưa vào trước ngày 24/3, còn lưu giữ tại cảng biển quốc tế, cửa khẩu quốc tế, chi cục hải quan xác nhận và lưu hồ sơ hải quan.

Trường hợp các doanh nghiệp có lô hàng gạo đang lưu giữ tại cảng biển quốc tế, cửa khẩu quốc tế từ trước ngày 24/3 nhưng chưa được tổng hợp trong danh sách tại Phụ lục kèm theo công văn này thì gửi thông tin chi tiết về Tổng cục Hải quan kèm xác nhận của cơ quan hải quan, doanh nghiệp kinh doanh cảng để được cập nhật vào hệ thống.

Đối với các tờ khai hải quan đã được đăng ký (theo danh sách công bố trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan) trong hạn ngạch 400.000 tấn nhưng quá 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan, doanh nghiệp không xuất trình hàng hóa để cơ quan hải quan kiểm tra, cục hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan thực hiện hủy tờ khai hải quan theo quy định tại Điều 22 Thông tư 38/2015 được sửa đổi bổ sung tại Thông tư 39/2018 của Bộ Tài chính và báo cáo về Tổng cục Hải quan trước 9h ngày 27/4.

Cục Hải quan các tỉnh, thành phố, chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan hoàn toàn chịu trách nhiệm trong trường hợp đến thời điểm nêu trên, Tổng cục Hải quan không nhận được báo cáo các tờ khai hủy trên hệ thống.

Hòa Bình
Bình luận
vtcnews.vn