Tiếp nhận tờ khai đăng ký xuất khẩu hơn 38.600 tấn gạo từ 0h ngày 26/4

Thị trườngThứ Bảy, 25/04/2020 16:18:00 +07:00
(VTC News) -

Gần 40 nghìn tấn gạo nếp đã đăng ký tờ khai hải quan được cộng trở lại số lượng hạn ngạch được phép xuất khẩu trong tháng 4/2020.

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản thông báo về việc xử lý lượng hạn ngạch xuất khẩu gạo được phục hồi lại của tháng 4/2020.

Tổng cục cho biết, qua thống kê trên hệ thống của cơ quan hải quan thì 38.642,56 tấn gạo nếp đã đăng kí tờ khai hải quan được cộng trở lại số lượng hạn ngạch gạo được phép xuất khẩu trong tháng 4/2020. Tổng cục Hải quan sẽ thiết lập trên hệ thống VNACCS/VCIS để các doanh nghiệp thực hiện việc đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu các lô hàng gạo trong số hạn ngạch gạo được hồi lại của tháng 4/2020 từ 0h ngày 26/4 theo các nguyên tắc quản lý hạn ngạch quy định.

Tiếp nhận tờ khai đăng ký xuất khẩu hơn 38.600 tấn gạo từ 0h ngày 26/4 - 1

Gần 40 nghìn tấn gạo nếp được phục hồi trở lại hạn ngạch xuất khẩu.

Trong diễn biến liên quan, Tổng cục Hải quan cũng vừa có công văn hoả tốc cho biết sẽ mở tờ khai hải quan xuất khẩu gạo tẻ từ 0h ngày 25/4 đối với lượng gạo tồn tại cảng do chưa được mở tờ khai. Số gạo này sẽ được mở tờ khai từ ngày 25/4 đến hết 30/4. Các doanh nghiệp thực hiện việc đăng ký tờ khai hải quan với số lượng gạo đăng ký trên tờ khai hải quan không được vượt quá số lượng gạo thực tế đã đưa vào cảng biển quốc tế.

Trước đó, tại cuộc họp hôm 21/4, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đồng ý với đề xuất của các Bộ Công Thương, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc cho phép xuất khẩu gạo nếp trong tháng 4 theo nhu cầu của thị trường, không chịu sự điều chỉnh của cơ chế điều hành xuất khẩu gạo. Đồng thời, Phó thủ tướng cho phép tạm ứng trước hạn ngạch xuất khẩu gạo là 100.000 tấn để xử lý cho các doanh nghiệp có gạo đưa vào cảng trước ngày 24/3 nhưng chưa đăng ký tờ khai hải quan.

Ngọc Khánh
Bình luận
vtcnews.vn