Trung ương lấy xong phiếu tín nhiệm với 21 Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Chính trịThứ Tư, 17/05/2023 15:43:00 +07:00
(VTC News) -

Sau khi nghe Tờ trình về việc lấy phiếu tín nhiệm với Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII, BCH Trung ương Đảng đã thảo luận và tiến hành lấy phiếu tín nhiệm.

Ngày 17/5, Văn phòng Trung ương Đảng phát đi thông cáo về ngày làm việc cuối cùng của Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa XIII. Thay mặt Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng điều hành Hội nghị.

Trung ương lấy xong phiếu tín nhiệm với 21 Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư - 1

Quang cảnh phiên bế mạc Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa XIII. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Hội nghị đã nghe Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình các vấn đề Trung ương thảo luận về Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo kiểm điểm cá nhân của các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII.

Sau khi nghe Thường trực Ban Bí thư trình bày Tờ trình của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm với các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận và lấy phiếu tín nhiệm.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thay mặt Bộ Chính trị điều hành phần chất vấn, trả lời chất vấn và bế mạc Hội nghị.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng thông qua Nghị quyết Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Anh Văn
Bình luận
vtcnews.vn