Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền biển, đảo quốc gia

Thời sựThứ Bảy, 12/10/2019 19:08:00 +07:00

Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền biển, đảo quốc gia trên cơ sở luật pháp quốc tế".

Sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII bế mạc vào chiều 12/10, tại Hà Nội.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khái quát lại những kết quả đạt được của hội nghị lần này và nhấn mạnh thêm một số vấn đề quan trọng, như Các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019-2020.

hoi-nghi-trung-uong-lan-11-1258283

Toàn cảnh Hội nghị Trung ương lần 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm và là năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị toàn Đảng, toàn quân và nhân dân cả nước chung sức đồng lòng, phát huy những kết quả, thành tích đạt được trong năm 2019,  thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng và Nghị quyết của Hội nghị Trung ương lần này. Từ đó, tạo ra khí thế mới, xung lực mới cho việc hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội XII đã đề ra, đồng thời tích cực chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng chỉ rõ, bên cạnh những kết quả, thành tích đã đạt được, kinh tế - xã hội của đất nước vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, còn tiềm ẩn một số yếu tố có thể tác động tiêu cực đến ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, an ninh, trật tự xã hội. Tình hình trong nước, quốc tế và khu vực còn tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường.

“Do đó, chúng ta tuyệt nhiên không được chủ quan, thoả mãn với kết quả, thành tích đã đạt được; trái lại, phải tiếp tục theo dõi, cập nhật tình hình, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2019 - 2020, năm sau phải tốt đẹp hơn năm trước”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát biểu.

Tổng bí thư nhấn mạnh "củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền biển, đảo quốc gia trên cơ sở luật pháp quốc tế".

Sau 6 ngày làm việc tích cực, các thành viên tham dự Hội nghị lần thứ 11 nêu cao tinh thần trách nhiệm, thảo luận dân chủ, thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến trí tuệ, tâm huyết vào các báo cáo và hoàn thành nhiều công việc quan trọng khác.

Bộ Chính trị tiếp thu tối đa và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Ban Chấp hành Trung ương đã nhất trí thông qua Nghị quyết của hội nghị.

Minh Tuấn
Bình luận
vtcnews.vn