Thường trực Ban Bí thư: Xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh

Chính trịThứ Năm, 16/01/2020 21:50:22 +07:00
(VTC News) -

"Chúng ta cùng nhau ôn lại kho sử vàng của Đảng trong 90 năm qua, nhằm đề xuất những giải pháp tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh", Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nói.

Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, sáng 16/1, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Đảng Cộng sản Việt Nam - trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội”.

Thường trực Ban Bí thư: Xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh - 1

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại hội thảo.

Chủ trì hội thảo có các ông: Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Võ Văn Thưởng- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.  

60 tham luận của các nhà khoa học, đại diện các cơ quan Đảng, Nhà nước, đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố… đều khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một tất yếu của lịch sử, đáp ứng yêu cầu giành độc lập dân tộc và phát triển đất nước, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Đồng thời làm rõ thêm những thành tựu của cách mạng Việt Nam, đặc biệt là những thành tựu trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng. Khẳng định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đến thành công của cách mạng Việt Nam.

Qua đó đề xuất những định hướng, giải pháp nhằm phát triển đất nước bền vững và xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ cách mạng  mới.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản cho rằng, thắng lợi của sự nghiệp cách mạng 90 năm qua dưới vai trò lãnh đạo của Đảng là nhờ vào đường lối đúng và phương pháp đúng về phát huy sức mạnh tổng hợp.

"Phương pháp phát huy sức mạnh tổng hợp được đảng ta sử dụng triệt để trong mọi thời kỳ cách mạng, đem lại những thắng lợi to lớn trong thời kỳ cách mạng giải pháp dân tộc đã giúp chúng ta tranh thủ được sự giúp đỡ về vật chất, kỹ thuật, ủng hộ về chính trị, tinh thần, quốc tế hóa cao độ cuộc đấu tranh chính nghĩa và nhờ đó tạo nên sức mạnh tổng hợp. Trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chúng ta xác định kết hợp trong nước và bên ngoài, trong đó sức mạnh trong nước là quyết định, sức mạnh bên ngoài là quan trọng", ông Huấn nhấn mạnh.

Phát biểu tại hội thảo, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nêu rõ, trải qua 90 năm, Đảng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập và rèn luyện đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành các cuộc đấu tranh cách mạng và giành được những thắng lợi vĩ đại. Do đó, từ một xứ thuộc địa, nửa phong kiến, nước ta đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường Xã hội chủ nghĩa.

Ông Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, thực tiễn của cách mạng Việt Nam chứng minh sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu, quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta. Đồng thời, chính trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta được tôi luyện, thử thách và không ngừng trưởng thành, dày dạn kinh nghiệm để ngày càng xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lãnh đạo cách mạng, xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân.

Cũng trong quá trình đó, Đảng ta đã thể hiện mạnh mẽ bản lĩnh, tầm vóc trí tuệ, lớn lao, tích lũy và đúc rút những bài học kinh nghiệm quý báu, truyền thống vẻ vang của Đảng quang vinh. Vì vậy, chúng ta phải ra sức gìn giữ và phát huy trong điều kiện mới.

"Chúng ta cùng nhau ôn lại kho sử bằng vàng của Đảng, khẳng định mạnh mẽ những thành tựu vĩ đại, đúc kết những kinh nghiệm quý báu của Đảng trong 90 năm qua. Trên cơ sở đó thống nhất, đánh giá, nhận định, đồng thời đề xuất những giải pháp nhằm tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ Xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường ổn định, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, sánh vai với các cường quốc năm châu như ý nguyện của Bác Hồ và nhân dân ta", Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nói.

Hội thảo khoa học: “Đảng Cộng sản Việt Nam- trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội” là dịp để chúng ta nhìn lại chặng đường đấu tranh vẻ vang của Đảng trong 90 năm qua, ôn lại những gian khổ, hy sinh cũng như những thắng lợi mà nhân dân ta giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đúc kết những kinh nghiệm quý báu và đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Nguyễn Hằng/VOV1
Bình luận
vtcnews.vn