Trung ương thảo luận công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng

Thời sựThứ Năm, 10/10/2019 17:28:00 +07:00

Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận về dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

Ngày 10/10, tiếp tục ngày làm việc thứ 4, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

hoi nghi trung uong 10-10

Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. 

Buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cùng các đại biểu làm việc tại Hội trường, tiếp tục thảo luận về Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2020 - 2022.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp.

Buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cùng các đại biểu làm việc tại tổ, thảo luận về dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

Xuân Trường
Bình luận
vtcnews.vn