Thủ tướng: Lĩnh vực bất động sản có nhiều vấn đề nóng phải từng bước giải quyết

Chính trịThứ Hai, 10/04/2023 10:51:39 +07:00
(VTC News) -

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) là vấn đề rất cấp bách vì lĩnh vực bất động sản có nhiều vấn đề nóng phải từng bước giải quyết.

Sáng 10/4, phát biểu khai mạc phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 4/2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Chính phủ phải tập trung các nội dung trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5. Dự kiến Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến, thông qua 18 dự án luật, pháp lệnh. 

Liên quan đến dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), Thủ tướng nhìn nhận đây là vấn đề rất cấp bách vì lĩnh vực bất động sản có nhiều vấn đề nóng phải tiếp tục từng bước giải quyết.

Thủ tướng: Lĩnh vực bất động sản có nhiều vấn đề nóng phải từng bước giải quyết - 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc phiên họp. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) có nhiều nội dung khó, phức tạp, nhạy cảm, phạm vi rộng, đối tượng nhiều, thời gian ít, có tác động sâu rộng đến người dân, doanh nghiệp. Do đó, người đứng đầu Chính phủ đề nghị phải tập trung lắng nghe ý kiến của nhân dân, hoàn chỉnh và báo cáo Quốc hội. 

Thủ tướng yêu cầu trước khi trình và các luật có hiệu lực, nếu thấy các vấn đề nổi lên thì tiếp tục tập hợp, xử lý, đề xuất các cấp có thẩm quyền theo quy định để khẩn trương, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về pháp lý.

Theo Thủ tướng, nhiều nội dung luật còn những điểm vướng mắc nên phải tích cực rà soát, sửa đổi. Trong quá trình sửa đổi, bổ sung, phải hết sức lắng nghe, tiếp thu ý kiến của nhân dân, chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, những người hoạt động thực tiễn có kinh nghiệm.

Thủ tướng nhấn mạnh phải làm tốt công tác truyền thông chính sách trước, trong và sau khi xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật với sự vào cuộc của các cơ quan soạn thảo và báo chí, truyền thông để tạo sự đồng thuận, nhất trí cao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính một lần nữa nhấn mạnh vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế - 1 trong 3 đột phá chiến lược, nhất là trong bối cảnh hiện nay. Thực tiễn diễn biến nhanh, khó lường, phải rà soát, bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo để sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh kịp thời các quy định, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thể chế, cơ chế, chính sách.

Thủ tướng: Lĩnh vực bất động sản có nhiều vấn đề nóng phải từng bước giải quyết - 2

Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 4/2023. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Cũng theo người đứng đầu Chính phủ, người dân, doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể, do đó mọi chính sách phải hướng đến người dân, doanh nghiệp; người dân, doanh nghiệp tham gia đóng góp, xây dựng, hoàn thiện và thực hiện các chính sách có liên quan tới quyền, lợi ích, nghĩa vụ, trách nhiệm của mình.

Thủ tướng đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ; trình bày báo cáo, phát biểu ý kiến ngắn gọn, rõ ý, đi thẳng vào vấn đề, thảo luận về các vấn đề quan trọng, còn ý kiến khác nhau, bảo đảm tiến độ, chất lượng của phiên họp.

Theo chương trình, phiên họp thảo luận, cho ý kiến đối với 2 nội dung: Việc lấy ý kiến nhân dân và hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi), trình Quốc hội; việc tiếp thu, giải trình ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với dự án Luật Nhà ở (sửa đổi).

Anh Văn
Bình luận
vtcnews.vn