Chuyên đề: Sông Hồng-sông Mẹ và những ẩn họa chực chờ

05/04
Năm 2022
25/03
Năm 2022
24/03
Năm 2022
Sông Hồng không còn lũ là điều đáng mừng hay báo trước sự suy vong?

Sông Hồng đang chết dần

(VTC News) - Phóng viên đi dọc đê sông Hồng để ghi nhận những biến đổi và tình trạng ô nhiễm, suy thoái khiến dòng “sông mẹ” đang dần chết.

17/03
Năm 2022
16/03
Năm 2022
15/03
Năm 2022