Chuyên đề: Đất 'vàng' ở TP.HCM bị Vinafood 2 thâu tóm

23/9
Năm 2022
22/9
Năm 2022
19/9
Năm 2022
16/01
Năm 2021
11/01
Năm 2021
10/01
Năm 2021
9/01
Năm 2021
18/9
Năm 2018
21/02
Năm 2018
Loạt tranh chấp giữa HDTC và khách hàng, đối tác sau cổ phần hóa

Chuyện chưa kể về cuộc 'thâu tóm' Vinafood 2 của bầu Hiển

“Tập đoàn T&T có định hướng phát triển hướng tới các lĩnh vực nông lâm nghiệp, có năng lực tài chính với vốn điều lệ 5.000 tỷ đồng, kết quả kinh doanh trong giai đoạn từ 2013 đến 2016 có lãi; có đầy đủ các cam kết khi tham gia làm nhà đầu tư chiến lược”, phía Vinafood 2 cho biết.

06/07
Năm 2017
27/9
Năm 2016
14/07
Năm 2016